• www.helsingeonline.info

Hammerich-byggeri i lyse farver

Den kommende bebyggelse ved Hammerichsvej 4 i Helsinge kommer til at omfatte 12 mindre lejeboliger. Der bygges to etager samt udnyttet tagetage. Det samlede byggeri bliver på lige over 900 kvadratmeter.

Det fremgår af forslag til lokalplan, som køberen af arealet, 3G Entreprise A/S, Greve Strand, nu har præsenteret. Byrådets Udvikling, By og Land-Udvalg har sagt god for til fremlæggelse - dog med den tilføjelse, at facader med tegl eller pudsede flader skal være i lyse farver.


Bygherrens illustrationer var med røde teglsten, så det blev et særligt punkt på udvalgets drøftelse.


Bygningen opføres i teglsten som blank mur, overtage udføres i skiffer eller stål. Fælles opholdsarealer er placeret i et centralt grønt gårdrum på sydsiden af bygningen, her er der mulighed for ophold med tilstødende legearealer.


Der bliver vejadgang fra Enghavevej og fra privat fællesvej på østsiden af byggeriet. Der etableres parkering ud mod Enghavevej og på østsiden.


Der bliver er adgang til boligerne fra gårdrummet via altangange og trapper. Desuden bliver der adgang til bygningen fra elevatortårn.


Plangrundlaget forventes udarbejdet i andet kvartal, og det forventes godkendt til offentlig fremlæggelse samt høring i tredje kvartal. Herefter forventes at forelægge til endelig vedtagelse i fjerde kvartal.